din lokale karate klub siden år 2000

Hvidovre Karate Klub blev startet af Peter Lee d. 8. august 2000.

VI HAR PT. LUKKET FOR OPTAGELSE AF NYE MEDLEMMER !!!
tirsdag torsdag

BØRNEHOLD
alle grader
kl. 19:00 - 20:00

kun for nuværende medlemmer


BØRNEHOLD
alle grader
kl. 19:00 - 20:00

kun for nuværende medlemmer


UNGE-/VOKSENHOLD
alle grader
kl. 20:00 - 21:00

kun for nuværende medlemmer


UNGE-/VOKSENHOLD
alle grader
kl. 20:00 - 21:00

kun for nuværende medlemmer

Her finder du klubben

HOLMEGÅRDSSKOLEN
Gymnastiksal nr. 1
Plovheldvej 8
2650 Hvidovre

Instruktører

instruktør funktion & tiltale undervisning & ansvar
Peter Lee Chefinstruktør
Shihan, 7.dan
Børn
Unge/Voksne
Graduering
Uddannelse
Christian Prip Instruktør
Sempai, 1.dan
Børn
Unge/Voksne

Æresmedlemmer

navn begrundelse undervisning & ansvar
Peter Lee klubbens chefinstruktør 2000-2016
mangeårigt bestyrelsesmedlem
klubbens grundlægger
stadig klubbens utrættelige støtte
Shihan, 7.dan
Chefinstruktør i Danmark
Graduering
Uddannelse

Børneattester

Alle vore instruktører er godkendt af Rigspolitichefen til undervisning af børn og unge under 15 år.

Bestyrelsen

funktion navn
Formand Peter Lee
Kasserer Christian Prip
Medlem ---

Priser

beskrivelse detaljer kr. pris
Medlemskontingent (uanset alder) Tre måneders medlemskab kr. 375,00
Medlemskontingent (familie) Tre måneders medlemskab for hele familien uanset antal familiemedlemmer (ved to eller flere) kr. 675,00
Indmeldelse engangsgebyr, kun ved indmeldelse kr. 50,00
Forbundslicens (Genseiryu DK) ved indmeldelse, derefter en gang årligt i januar kr. 200,00

Betingelser

Ved indmeldelse skal der udfyldes en indmeldelsesblanket, ligesom man skal vedgå sig klubbens vedtægter og følgende betingelser:

§ ... at følge den etikette og disciplin som udøves i en dojo (træningssal).
§ ... at deltagelse foregår på eget ansvar under kyndig vejledning af instruktørerne.
§ ... at der under ingen omstændigheder kan rejses erstatningskrav.
§ ... at klubben normalt er lukket mellem jul og nytår, i skolernes efterårsferie, vinterferie, påskeferie, sommerferie og andre helligdage, hvor lokalerne ikke står til rådighed.
§ ... at indmeldelsen er fortløbende - ikke sæsonbestemt.
§ ... at udmeldelse skal ske skriftligt med forudgående varsel til udgangen af en måned.
§ ... at kontingentet skal betales senest d. 1. i måneden forud for den måned der betales for.
§ ... at Genseiryu forbundslicens betales ved indmeldelse og derefter én gang årligt.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen eller ved personlig henvendelse til instruktørerne i klubben.

Opkrævning

Betaling kan ske via Netbank eller kontant i klubben.

Kontingentet må kun betales, når du har modtaget en opkrævning. Betales der for flere medlemmer på en gang f.eks. en familie, skal medlemsnummeret for blot et af medlemmerne bruges. Betalingen føres automatisk ind for alle i familien. Betaling via Netbank sker med betalings ID (kodelinie) på samme måde som ved girokort. Dog udsendes kun kodelinie og information om betalingsfrist m.m. Girokort fremsendes ikke.

Kodelinie: +71 < MEDLEMSNUMMER +86182149 <. (medlemsnummeret er altid på syv cifre).

Har du glemt dit medlemsnummer kan du få det ved kontakt til klubbens bestyrelse eller instruktører i klubben.

Forbund

Dansk Genseiryu Karate-do Forbund (Genseiryu DK, GKIF-Danmark)
- Optaget som medlem 19. januar 2002.

Dansk Karate Forbund (D.Kar.F.)
- Optaget som fuldgyldigt medlem som vedtaget på Dansk Karate Forbunds generalforsamling 2. maj 2009.
- Optaget som associeret medlem som meddelt i mail/brev 5. februar 2009.